Escala d’acer amb esglaons de tràmex i barana d’acer inoxidable