Porta batent de dues fulles, motoritzada i amb portella d’accés i pintada de negre forja