Portes batents de dues fulles, amb arcada, forjades, amb vidre armat i amb ornaments decoratius