Baranes forjades d’exterior amb passamà superior preparat per anclar-hi un agafador de fusta