Construcció d’un chissel reforçat amb corró desterrossador de profunditat variable