Corró suspès amb barres de rea de xassís reforçat, amb diferents diàmetres i amplades, amb tallant de profunditat variable