Corró suspès de xassís reforçat, amb gran gola entre tallant i curra, amb diferents diàmetres i profunditats de tallant regulable.