Construcció i muntatge d’estructura d’acer amb lligat de corretges tipus C, coberta i paret lateral de panell sandvitx i canalera per a desguàs.