Construcció d’una habitació amb parets de panell sandvitx i portes abatibles d’accés amb reixa de ventilació.