Construcció i muntatge d’un marc en acer polit i envernissat amb suport d’il·luminació per a un “Gernika” en pedra.