Pala suspesa per a hidràulic posterior amb disparador manual o de pistó