Rella acollada a la cavadora de vinya, pujada, baixada i nivell de profunditat regulable mitjançant pistó