Tallers A. Català som una empresa familiar avalada per més de 25 anys d’experiència ininterrompuda en els sectors metàl·lic i agrícola.

Pel que fa al sector de la metal·lúrgia, estem equipats amb tota la maquinària necessària per soldar i treballar gran diversitat de metalls (ferro, acer inoxidable, alumini industrial, etcètera) i, per això, podem confeccionar, ajustant-nos a la petició del client, totes les estructures i els elements necessaris per al camp de la construcció (baranes, reixes i reixats, escales, portes…).

En resposta a les demandes d’un mercat en ràpida evolució tècnica i electrònica, i cada cop més exigent, podem dotar les nostres portes, si així es desitja, de tota mena d’automatismes i sistemes motoritzats. En contrast amb aquesta aposta per la modernitat, al nostre taller també realitzem acurats treballs amb forja de primera qualitat.

D’altra banda, quant al sector agrícola, estem especialitzats en la fabricació i la comercialització de tot tipus de maquinària per a les feines del camp, tant per als petits tractors com per als de gran potència (adobadores, cultivadors, estelladores, recollidors, corrons, etcètera).

A Tallers A. Català pensem que la feina ben feta, la innovació tecnològica i la qualitat dels materials no han d’anar renyides amb els preus competitius. És, doncs, aquest compromís amb la satisfacció dels nostres clients, tant dels particulars com de les empreses per les quals treballem, la nostra principal aposta de mercat. Sempre estem oberts a nous reptes!