Barana forjada per a escalinata interior amb passamans de fusta