Atomitzadora Makato de 2000 lt. Doble ventilador, electrovàlvules, bomba de membranes, ITV i inspecció fitosanitària fins al 2021. Documentació al dia. Màquina revisada i en perfecte estat de funcionament.

3.100,00

Atomitzadora Makato de 2000 lt.

Doble ventilador, electrovàlvules, bomba de membranes, ITV i inspecció fitosanitària fins al 2021.

Documentació al dia.

Màquina revisada i en perfecte estat de funcionament.
Atomizadora Makato de 2000 lt.

Doble ventilador , electroválvulas , bomba de membranas , ITV e inspección fitosanitaria hasta el 2021 .

Documentación al día.

Máquina revisada y en perfecto estado de funcionamiento.