Construcció i muntatge d’un cobridor de porta amb estructura d’acer i panell sandvitx