Construcció i muntatge d’una estructura d’acer amb coberta de xapa galvanitzada de tipus miniona.