Muntatge d’estructura amb canalera de desguàs i coberta de panell sandvitx.