Construcció i muntatge d’una estructura d’acer tancada, amb coberta de xapa tipus miniona, i amb parets i porta corredissa de panell sandvitx.