Construcció i muntatge d’uns separadors de naus amb panells aïllants i tallafocs i amb portelles d’accés tallafocs.