Construcció i muntatge d’una caseta, despatx, de panell sandvitx amb portella d’accés i finestres de vidre laminat.